Please wait
Зареждане...

Моля, добавете 5 снимки, видео или аудио файлове (Макс: 30mb) към помагам обяснявам определителен член проблема.

Няма отчитане обитател

Този въпрос ще бъде повдигнат без отчитане окупатор.

*например паркиране ограничения или ограничен достъп за бусове

ИЛИ

*Ако в хотела има домашни любимци, трябва да предоставите информация
*Ако има аларми в имота, моля предоставете подробности
*Ако има ограничения за паркиране в близост до хотела, моля предоставете подробности